Webinar Citra Pendidik Serumpun Indonesia – Malaysia tahun 2022

Implementasi kerjasama menjadi salah satu indikator kinerja umum perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk memenuhi indikator tersebut, IKIP Siliwangi kembali melaksanakan Webinar bersama dengan Institut Pendidikan Guru Tun Husein Onn (IPGTHO) Malaysia yang dilaksanakan pada 12 – 13 September 2022 melalui aplikasi Zoom Meeting dan Aplikasi Youtube.

Hadir sebagai pembuka acara adalah Rektor IKIP Siliwangi, Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd., Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Dr. Rusmini Binti KU Ahmad dan Pengarah IPG Tun Hussein Onn, Dr. Masitah Binti Mohammad Yusof.

Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan hasil dan produk penelitian dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh kedua perguruan tinggi yang mewakili pengembangan dunia pendidikan dari Indonesia dan Malaysia. Acara webinar dihadiri sekitar 500 orang yang berasal dari  bidang profesi pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pemerhati dunia pendidikan.

Dengan adanya kerjasama diantara kedua perguruan tinggi, diharapkan akan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sehingga dapat mengembangkan inovasi dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

id_IDIndonesian